gediş-gəliş

gediş-gəliş
is.
1. Müxtəlif istiqamətdə hərəkət etmə, gedib-gəlmə. Gediş-gəliş azalmışdı. – Gediş-gəliş çox az idi. S. H.. Artıq qaş qaralırdı. Küçələrdə gediş-gəliş azalırdı. S. Vəliyev. Dumana görə yolda gediş-gəliş də kəsilmişdi. B. Bayramov.
2. məc. Münasibət, əlaqə. Qonşu ilə gedişgəlişi kəsmək. – . . Müsəlman içində əgər birinin bir böyük ilə münasibəti, gediş-gəlişi və dostluğu olmadı, onu saymırlar. . C. M..
3. məc. Canlanma, səs-küy, hərəkət. <Çopo:> Həyətdə bir gediş-gəliş vardı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gəliş-gediş — is. 1. Hərəkət, gedib gəlmə, o tərəf bu tərəfə hərəkət etmə. Gəlişgediş kəsildi. – Dəyirman işləməz, donar, gəliş gediş çətinləşər; Bazarda nırxı şeylərin o dəm ziyadə yüksələr. A. S.. 2. Bir birinin evinə gedib gəlmə; əlaqə, münasibət. Gəliş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəddüd — is. <ər.> 1. Bir işi görməkdə, bir məsələni həll etməkdə qətiyyət göstərməmə, qərarsızlıq göstərmə, nə edəcəyini bilməmə, qəti qərara gələ bilməmə; qərarsızlıq. <Əli> daima axtarış yolunda, tərəddüd içində yaşayırdı. Ç.. Təliə də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qato:cumax — (Ucar) müəyyən məqsədlə müvəqqəti gediş gəliş etmək, əlaqə saxlamaq. – Qız öyünnən cavab almaq üçün bir həfdədi ora qato:ucuyuram …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yönəlgə — (İmişli) daimi gediş gəliş yeri. – Ora mənim yönəlgəmdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • amədü rəft — f. gediş gəliş, gəlib getmə, əlaqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müvaridə — ə. 1) gedib gəlmə, gediş gəliş, əlaqə; 2) iki şairin bir birindən xəbərsiz eyni beyti söyləməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • biryollu — sif. dan. 1. Gediş gəliş yolu bir olan. 2. Bax biryolluq. Sözünü biryollu söylə, qurtarsın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxalmaq — f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. artmaq. İşimiz çoxalmışdır. Mədəni tələbat getdikcə çoxalır. – Maşınlar, insanlar dağılır düzə; Çoxalır səhrada gediş gəliş də. S. V.. Günlər keçdikcə Usta Qiyasın fikri daha da çoxalır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağılmaq — f. 1. Sökülmək, uçulmaq, altüst olmaq, xaraba halına gəlmək. Daşqın zamanı bəndlər dağıldı. Zəlzələdən çoxlu ev dağılmışdır. Körpü seldən dağıldı. // Bərbad hala gəlmək, pozulmaq. Təsərrüfat dağıldı. 2. Çox işlənməkdən, geyilməkdən, sürtülməkdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”